Video 2Video về bản sắc văn hóa các vùng miền (Phần 2)

Video-Clip về bản sắc văn hóa các vùng miền... tiếp theo

 

Độc đáo lễ cưới của người Dao Đỏ ở Văn Bàn 

 

 

Lào Cai Thành phố mười mùa hoa 

 

 

Khai hội Đền Thượng 

 

 

Lào Cai Phát triển du lịch tâm linh dọc sông Hồng 

 

 

Lễ Hội chọi Trâu - Gia Phú - Bảo Thắng - Lào Cai 

 

 

Hội Chọi trâu Bảo Hà Nét đẹp văn hóa đầu xuân 

 

 

(Nguồn video: Báo Lào Cai)