Video về bản sắc văn hóa các vùng miền (Phần 1)

Video-Clip về bản sắc văn hóa các vùng miền.

Sa Pa dìu dặt khèn Mông 

 

 

Mùa xuân đi chợ vùng cao 

 

 

Nét văn hóa chợ đêm Sa Pa 

 

 

Lử Thẩn - Mùa hoa tam giác mạch 

 

 

Lễ cấp sắc 12 đèn của người Dao đỏ xã Phìn Ngan 

 

 

Cao nguyên mùa mận chín 

 

 

(Nguồn video: Báo Lào Cai)